Aspose.Words.Lists

De Aspose.Words.Listsnamnområdet innehåller klasser för working med punktlistor och numrerade listor definierade i ett dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
List Representerar formatering av en lista.
ListCollection Lagrar och hanterar formatering av punktlistor och numrerade listor som används i ett dokument.
ListFormat Tillåter att styra vilken listformatering som tillämpas på ett stycke.
ListLabel Definierar egenskaper som är specifika för en listetikett.
ListLevel Definierar formatering för en listnivå.
ListLevelCollection En samling listformatering för varje nivå i en lista.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ListLevelAlignment Anger justering för listnumret eller punkten.
ListTemplate Anger ett av de fördefinierade listformaten som är tillgängliga i Microsoft Word.
ListTrailingCharacter Anger tecknet som skiljer listetiketten från texten i stycket.