Aspose.Words.Lists

DeAspose.Words.Lists namnområdet innehåller klasser för working med punktlistor och numrerade listor definierade i ett dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
ListRepresenterar formatering av en lista.
ListCollectionLagrar och hanterar formatering av punktlistor och numrerade listor som används i ett dokument.
ListFormatTillåter att styra vilken listformatering som tillämpas på ett stycke.
ListLabelDefinierar egenskaper som är specifika för en listetikett.
ListLevelDefinierar formatering för en listnivå.
ListLevelCollectionEn samling listformatering för varje nivå i en lista.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ListLevelAlignmentAnger justering för listnumret eller punkten.
ListTemplateAnger ett av de fördefinierade listformaten som är tillgängliga i Microsoft Word.
ListTrailingCharacterAnger tecknet som skiljer listetiketten från texten i stycket.