CompareTo

CompareTo(object)

Jämför det angivna objektet med det aktuella objektet.

public int CompareTo(object obj)

Se även


CompareTo(List)

Jämför den angivna listan med den aktuella listan.

public int CompareTo(List other)

Se även