Document

List.Document property

Hämtar ägardokumentet.

public DocumentBase Document { get; }

Anmärkningar

En lista har alltid ett överordnat dokument och är endast giltig i sammanhanget för det dokumentet.

Exempel

Visar hur man verifierar ägardokumentegenskaper för listor.

Document doc = new Document();

ListCollection lists = doc.Lists;
Assert.AreEqual(doc, lists.Document);

List list = lists.Add(ListTemplate.BulletDefault);
Assert.AreEqual(doc, list.Document);

Console.WriteLine("Current list count: " + lists.Count);
Console.WriteLine("Is the first document list: " + (lists[0].Equals(list)));
Console.WriteLine("ListId: " + list.ListId);
Console.WriteLine("List is the same by ListId: " + (lists.GetListByListId(1).Equals(list)));

Se även