Equals

Equals(List)

Jämför med den angivna listan.

public bool Equals(List list)

Se även


Equals(object)

Bestämmer om det angivna objektet har samma värde som det aktuella objektet.

public override bool Equals(object obj)

Se även