HasSameTemplate

List.HasSameTemplate method

Returnerar sant om den aktuella listan och den givna listan skapas från samma mall.

public bool HasSameTemplate(List other)

Exempel

Visar hur man definierar listor med samma ListDefId.

Document doc = new Document(MyDir + "Different lists.docx");

Assert.True(doc.Lists[0].HasSameTemplate(doc.Lists[1]));
Assert.False(doc.Lists[1].HasSameTemplate(doc.Lists[2]));

Se även