IsRestartAtEachSection

List.IsRestartAtEachSection property

Anger om listan ska startas om vid varje avsnitt. Standardvärdet ärfalsk .

public bool IsRestartAtEachSection { get; set; }

Anmärkningar

Det här alternativet stöds endast i dokumentformaten RTF, DOC och DOCX.

Detta alternativ kommer att skrivas till DOCX endast omOoxmlCompliance är högre dåEcma376_2006.

Exempel

Visar hur man konfigurerar en lista för att starta om numrering vid varje avsnitt.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

doc.Lists.Add(ListTemplate.NumberDefault);

Aspose.Words.Lists.List list = doc.Lists[0];
list.IsRestartAtEachSection = restartListAtEachSection;

// Egenskapen "IsRestartAtEachSection" kommer endast att vara tillämplig när
// Dokumentets OOXML-efterlevnadsnivå är enligt en standard som är nyare än "OoxmlComplianceCore.Ecma376".
OoxmlSaveOptions options = new OoxmlSaveOptions
{
    Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Transitional
};

builder.ListFormat.List = list;

builder.Writeln("List item 1");
builder.Writeln("List item 2");
builder.InsertBreak(BreakType.SectionBreakNewPage);
builder.Writeln("List item 3");
builder.Writeln("List item 4");

doc.Save(ArtifactsDir + "OoxmlSaveOptions.RestartingDocumentList.docx", options);

doc = new Document(ArtifactsDir + "OoxmlSaveOptions.RestartingDocumentList.docx");

Assert.AreEqual(restartListAtEachSection, doc.Lists[0].IsRestartAtEachSection);

Se även