PreferredControlType

HtmlLoadOptions.PreferredControlType property

Hämtar eller ställer in önskad typ av dokumentnoder som kommer att representera importerade <input> och <select> element. Standardvärdet ärFormField .

public HtmlControlType PreferredControlType { get; set; }

Anmärkningar

Observera att inställningen av den här egenskapen inte garanterar att alla importerade kontroller kommer att vara av den angivna typen. Om en HTML-kontroll inte kan representeras med dokumentnoder av den föredragna typen kommer Aspose.Words att använda en kompatibelHtmlControlType för den kontrollen.

Exempel

Visar hur man ställer in önskad typ av dokumentnoder som ska representera importerade <input> och <select> element.

const string html = @"
  <html>
    <select name='ComboBox' size='1'>
      <option value='val1'>item1</option>
      <option value='val2'></option>            
    </select>
  </html>
";

HtmlLoadOptions htmlLoadOptions = new HtmlLoadOptions();
htmlLoadOptions.PreferredControlType = HtmlControlType.StructuredDocumentTag;

Document doc = new Document(new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(html)), htmlLoadOptions);
NodeCollection nodes = doc.GetChildNodes(NodeType.StructuredDocumentTag, true);

StructuredDocumentTag tag = (StructuredDocumentTag) nodes[0];

Se även