BaseUri

LoadOptions.BaseUri property

Hämtar eller ställer in strängen som ska användas för att lösa relativa URI:er som finns i dokumentet till absoluta URI:er vid behov. Kan vara null eller tom sträng. Standard är null.

public string BaseUri { get; set; }

Anmärkningar

Den här egenskapen används för att lösa relativa URI:er till absoluta i följande fall:

 1. När ett HTML-dokument laddas från en ström och dokumentet innehåller bilder med relativa URI:er och inte har en bas-URI specificerad i BASE HTML-elementet.
 2. När du sparar ett dokument till PDF och andra format, för att hämta bilder länkade med relativa URIs så att bilderna kan sparas i utdatadokumentet.

Exempel

Visar hur man öppnar ett HTML-dokument med bilder från en ström med en bas-URI.

using (Stream stream = File.OpenRead(MyDir + "Document.html"))
{
  // Skicka URI:n för basmappen medan du laddar den
  // så att alla bilder med relativa URI:er i HTML-dokumentet kan hittas.
  LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
  loadOptions.BaseUri = ImageDir;

  Document doc = new Document(stream, loadOptions);

  // Verifiera att den första formen av dokumentet innehåller en giltig bild.
  Shape shape = (Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true);

  Assert.IsTrue(shape.IsImage);
  Assert.IsNotNull(shape.ImageData.ImageBytes);
  Assert.AreEqual(32.0, ConvertUtil.PointToPixel(shape.Width), 0.01);
  Assert.AreEqual(32.0, ConvertUtil.PointToPixel(shape.Height), 0.01);
}

Se även