ConvertShapeToOfficeMath

LoadOptions.ConvertShapeToOfficeMath property

Hämtar eller ställer in om former ska konverteras med EquationXML till Office Math-objekt.

public bool ConvertShapeToOfficeMath { get; set; }

Exempel

Visar hur man konverterar EquationXML-former till Office Math-objekt.

LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();

// Använd den här flaggan för att ange om formerna ska konverteras med EquationXML-attribut
// till Office Math-objekt och ladda sedan dokumentet.
loadOptions.ConvertShapeToOfficeMath = isConvertShapeToOfficeMath;

Document doc = new Document(MyDir + "Math shapes.docx", loadOptions);

if (isConvertShapeToOfficeMath)
{
    Assert.AreEqual(16, doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).Count);
    Assert.AreEqual(34, doc.GetChildNodes(NodeType.OfficeMath, true).Count);
}
else
{
    Assert.AreEqual(24, doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).Count);
    Assert.AreEqual(0, doc.GetChildNodes(NodeType.OfficeMath, true).Count);
}

Se även