Encoding

LoadOptions.Encoding property

Hämtar eller ställer in kodningen som ska användas för att ladda ett HTML-, TXT- eller CHM-dokument om kodningen inte är specificerad inuti dokumentet. Kan varanull . Standard ärnull .

public Encoding Encoding { get; set; }

Anmärkningar

Den här egenskapen används endast när HTML-, TXT- eller CHM-dokument laddas.

Om kodning inte anges i dokumentet och den här egenskapen ärnulldå kommer systemet att försöka automatiskt upptäcka kodningen.

Exempel

Visar hur man ställer in kodningen för att öppna ett dokument.

LoadOptions loadOptions = new LoadOptions
{
    Encoding = Encoding.ASCII
};

// Ladda dokumentet medan du skickar LoadOptions-objektet och verifiera sedan dokumentets innehåll.
Document doc = new Document(MyDir + "English text.txt", loadOptions);

Assert.True(doc.ToString(SaveFormat.Text).Contains("This is a sample text in English."));

Se även