FlatOpcXmlMappingOnly

LoadOptions.FlatOpcXmlMappingOnly property

Hämtar eller ställer in värde som avgör vilka dokumentformat som tillåts mappas avXmlMapping . Endast som standardFlatOpc dokumentformat får mappas.

public bool FlatOpcXmlMappingOnly { get; set; }

Anmärkningar

Det här alternativet är ihopparat medFlatOpcXmlMappingOnly . Vanligtvis måste du ställa in båda till false för att tillåta godtyckliga dokumentformat mappad.

Se även