Password

LoadOptions.Password property

Hämtar eller ställer in lösenordet för att öppna ett krypterat dokument. Kan vara null eller tom sträng. Standard är null.

public string Password { get; set; }

Anmärkningar

Du måste känna till lösenordet för att öppna ett krypterat dokument. Om dokumentet inte är krypterat, ställ in detta på null eller tom sträng.

Exempel

Visar hur man signerar krypterad dokumentfil.

// Skapa ett X.509-certifikat från en PKCS#12-butik, som bör innehålla en privat nyckel.
CertificateHolder certificateHolder = CertificateHolder.Create(MyDir + "morzal.pfx", "aw");

// Skapa en kommentar, datum och dekrypteringslösenord som kommer att tillämpas med vår nya digitala signatur.
SignOptions signOptions = new SignOptions
{
    Comments = "Comment",
    SignTime = DateTime.Now,
    DecryptionPassword = "docPassword"
};

// Ställ in ett lokalt systemfilnamn för det osignerade indatadokumentet och ett utdatafilnamn för dess nya digitalt signerade kopia.
string inputFileName = MyDir + "Encrypted.docx";
string outputFileName = ArtifactsDir + "DigitalSignatureUtil.DecryptionPassword.docx";

DigitalSignatureUtil.Sign(inputFileName, outputFileName, certificateHolder, signOptions);

Se även