ResourceLoadingCallback

LoadOptions.ResourceLoadingCallback property

Gör det möjligt att styra hur externa resurser (bilder, stilmallar) laddas när ett dokument importeras från HTML, MHTML.

public IResourceLoadingCallback ResourceLoadingCallback { get; set; }

Exempel

Visar hur man hanterar externa resurser när HTML-dokument laddas.

{
  LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
  loadOptions.ResourceLoadingCallback = new HtmlLinkedResourceLoadingCallback();

  // När vi laddar dokumentet kommer vår callback att hantera länkade resurser som CSS-formatmallar och bilder.
  Document doc = new Document(MyDir + "Images.html", loadOptions);
  doc.Save(ArtifactsDir + "LoadOptions.LoadOptionsCallback.pdf");
}

/// <summary>
/// Skriver ut filnamnen för alla externa stilmallar och ersätter alla bilder i ett laddat HTML-dokument.
/// </summary>
private class HtmlLinkedResourceLoadingCallback : IResourceLoadingCallback
{
  public ResourceLoadingAction ResourceLoading(ResourceLoadingArgs args)
  {
    switch (args.ResourceType)
    {
      case ResourceType.CssStyleSheet:
        Console.WriteLine($"External CSS Stylesheet found upon loading: {args.OriginalUri}");
        return ResourceLoadingAction.Default;
      case ResourceType.Image:
        Console.WriteLine($"External Image found upon loading: {args.OriginalUri}");

        const string newImageFilename = "Logo.jpg";
        Console.WriteLine($"\tImage will be substituted with: {newImageFilename}");

        Image newImage = Image.FromFile(ImageDir + newImageFilename);

        ImageConverter converter = new ImageConverter();
        byte[] imageBytes = (byte[])converter.ConvertTo(newImage, typeof(byte[]));
        args.SetData(imageBytes);

        return ResourceLoadingAction.UserProvided;
    }

    return ResourceLoadingAction.Default;
  }
}

Se även