TempFolder

LoadOptions.TempFolder property

Tillåter att använda temporära filer vid läsning av dokument. Som standard är denna egenskapnull och inga temporära filer används.

public string TempFolder { get; set; }

Anmärkningar

Mappen måste finnas och vara skrivbar, annars kommer ett undantag att kastas.

Aspose.Words tar automatiskt bort alla temporära filer när läsningen är klar.

Exempel

Visar hur man laddar ett dokument med hjälp av temporära filer.

// Observera att ett sådant tillvägagångssätt kan minska minnesanvändningen men minskar hastigheten
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
loadOptions.TempFolder = @"C:\TempFolder\";

// Se till att katalogen finns och ladda
Directory.CreateDirectory(loadOptions.TempFolder);

Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx", loadOptions);

Visar hur du använder hårddisken istället för minnet när du laddar ett dokument.

// När vi laddar ett dokument lagras olika element tillfälligt i minnet när lagringen sker.
// Vi kan använda det här alternativet för att använda en tillfällig mapp i det lokala filsystemet istället,
// som kommer att minska vår applikations minnesoverhead.
LoadOptions options = new LoadOptions();
options.TempFolder = ArtifactsDir + "TempFiles";

// Den angivna temporära mappen måste finnas i det lokala filsystemet innan laddningsoperationen.
Directory.CreateDirectory(options.TempFolder);

Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx", options);

// Mappen kommer att finnas kvar utan kvarvarande innehåll från laddningsoperationen.
Assert.That(Directory.GetFiles(options.TempFolder), Is.Empty);

Se även