WarningCallback

LoadOptions.WarningCallback property

Anropas under en laddningsoperation, när ett problem upptäcks som kan resultera i förlust av data eller formatering.

public IWarningCallback WarningCallback { get; set; }

Exempel

Visar hur man skriver ut och lagrar varningar som uppstår när dokument laddas.

{
  // Skapa ett nytt LoadOptions-objekt och ställ in dess WarningCallback-attribut
  // som en instans av vår IWarningCallback-implementering.
  LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
  loadOptions.WarningCallback = new DocumentLoadingWarningCallback();

  // Vår callback kommer att skriva ut alla varningar som dyker upp under laddningsoperationen.
  Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx", loadOptions);

  List<WarningInfo> warnings = ((DocumentLoadingWarningCallback)loadOptions.WarningCallback).GetWarnings();
  Assert.AreEqual(3, warnings.Count);

/// <summary>
/// IWarningCallback som skriver ut varningar och deras detaljer när de uppstår under dokumentladdning.
/// </summary>
private class DocumentLoadingWarningCallback : IWarningCallback
{
  public void Warning(WarningInfo info)
  {
    Console.WriteLine($"Warning: {info.WarningType}");
    Console.WriteLine($"\tSource: {info.Source}");
    Console.WriteLine($"\tDescription: {info.Description}");
    mWarnings.Add(info);
  }

  public List<WarningInfo> GetWarnings()
  {
    return mWarnings;
  }

  private readonly List<WarningInfo> mWarnings = new List<WarningInfo>();
}

Se även