Aspose.Words.LowCode

DeAspose.Words.LowCodeinnehåller klasser och metoder för att hantera komplexa allmänna operationer på ett sätt med låg kod.

Klasser

KlassBeskrivning
MergerRepresenterar en grupp metoder som är avsedda att slå samman en mängd olika typer av dokument till ett enda utdatadokument.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
MergeFormatModeAnger hur formatering slås samman när flera dokument kombineras.