Aspose.Words.MailMerging

De Aspose.Words.MailMerging namnrymden innehåller klasser av “original” sammanslagningsrapporteringsmotorn.

Klasser

Klass Beskrivning
FieldMergingArgs Tillhandahåller data för MergeField händelse.
FieldMergingArgsBase Basklass förFieldMergingArgs ochImageFieldMergingArgs .
ImageFieldMergingArgs Tillhandahåller data förImageFieldMerging händelse.
MailMerge Representerar funktionen för sammankoppling av brev.
MailMergeRegionInfo Innehåller information om en kopplingsregion.
MappedDataFieldCollection Gör det möjligt att automatiskt mappa mellan namn på fält i din datakälla och namn på sammanslagningsfält i dokumentet.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IFieldMergingCallback Implementera det här gränssnittet om du vill styra hur data infogas i sammanfogningsfält under en sammankopplingsoperation.
IMailMergeCallback Implementera detta gränssnitt om du vill få meddelanden medan e-postsammanslagning utförs.
IMailMergeDataSource Implementera detta gränssnitt för att tillåta sammanslagning av e-post från en anpassad datakälla, till exempel en lista med objekt. Master-detalj data stöds också.
IMailMergeDataSourceRoot Implementera detta gränssnitt för att tillåta sammanslagning av e-post från en anpassad datakälla med huvuddetaljdata.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
MailMergeCleanupOptions Anger alternativ som bestämmer vilka objekt som tas bort under kopplingen.