Aspose.Words.MailMerging

DeAspose.Words.MailMergingnamnrymden innehåller klasser av “original” sammanslagningsrapporteringsmotorn.

Klasser

KlassBeskrivning
FieldMergingArgsTillhandahåller data förMergeField händelse.
FieldMergingArgsBaseBasklass förFieldMergingArgs ochImageFieldMergingArgs .
ImageFieldMergingArgsTillhandahåller data förImageFieldMerging händelse.
MailMergeRepresenterar funktionen för sammankoppling av brev.
MailMergeRegionInfoInnehåller information om en kopplingsregion.
MappedDataFieldCollectionGör det möjligt att automatiskt mappa mellan namn på fält i din datakälla och namn på sammanslagningsfält i dokumentet.
MustacheTagRepresenterar “mustasch”-tagg.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IFieldMergingCallbackImplementera det här gränssnittet om du vill styra hur data infogas i sammanfogningsfält under en sammankopplingsoperation.
IMailMergeCallbackImplementera detta gränssnitt om du vill få meddelanden medan e-postsammanslagning utförs.
IMailMergeDataSourceImplementera detta gränssnitt för att tillåta sammanslagning av e-post från en anpassad datakälla, till exempel en lista med objekt. Master-detalj data stöds också.
IMailMergeDataSourceRootImplementera detta gränssnitt för att tillåta sammanslagning av e-post från en anpassad datakälla med huvuddetaljdata.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
MailMergeCleanupOptionsAnger alternativ som bestämmer vilka objekt som tas bort under kopplingen.