CleanupOptions

MailMerge.CleanupOptions property

Hämtar eller ställer in en uppsättning flaggor som anger vilka objekt som ska tas bort under kopplingen.

public MailMergeCleanupOptions CleanupOptions { get; set; }

Exempel

Visar hur man tar bort tomma stycken som en sammankoppling kan skapa från sammanslagningsutdatadokumentet.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertField(" MERGEFIELD TableStart:MyTable");
builder.InsertField(" MERGEFIELD FirstName ");
builder.Write(" ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD LastName ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD TableEnd:MyTable");

DataTable dataTable = new DataTable("MyTable");
dataTable.Columns.Add("FirstName");
dataTable.Columns.Add("LastName");
dataTable.Rows.Add(new object[] { "John", "Doe" });
dataTable.Rows.Add(new object[] { "", "" });
dataTable.Rows.Add(new object[] { "Jane", "Doe" });

doc.MailMerge.CleanupOptions = mailMergeCleanupOptions;
doc.MailMerge.ExecuteWithRegions(dataTable);

if (doc.MailMerge.CleanupOptions == MailMergeCleanupOptions.RemoveEmptyParagraphs) 
  Assert.AreEqual(
    "John Doe\r" +
    "Jane Doe", doc.GetText().Trim());
else
  Assert.AreEqual(
    "John Doe\r" +
    " \r" +
    "Jane Doe", doc.GetText().Trim());

Visar hur man automatiskt tar bort MERGEFIELDs som blir oanvända under kopplingen.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Skapa ett dokument med MERGEFIELDs för tre kolumner i en tabell för kopplingsdatakäll,
// och skapa sedan en tabell med endast två kolumner vars namn matchar våra MERGEFIELDs.
builder.InsertField(" MERGEFIELD FirstName ");
builder.Write(" ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD LastName ");
builder.InsertParagraph();
builder.InsertField(" MERGEFIELD City ");

DataTable dataTable = new DataTable("MyTable");
dataTable.Columns.Add("FirstName");
dataTable.Columns.Add("LastName");
dataTable.Rows.Add(new object[] { "John", "Doe" });
dataTable.Rows.Add(new object[] { "Joe", "Bloggs" });

// Vår tredje MERGEFIELD refererar till en "Stad"-kolumn, som inte finns i vår datakälla.
// Brevkopplingen kommer att lämna fält som detta intakta i tillståndet före sammanslagningen.
// Om du ställer in "CleanupOptions"-egenskapen till "RemoveUusedFields" kommer alla MERGEFIELDs att tas bort
// som förblir oanvända under en sammankoppling för att rensa upp sammanslagningsdokumenten.
doc.MailMerge.CleanupOptions = mailMergeCleanupOptions;
doc.MailMerge.Execute(dataTable);

if (mailMergeCleanupOptions == MailMergeCleanupOptions.RemoveUnusedFields || 
  mailMergeCleanupOptions == MailMergeCleanupOptions.RemoveStaticFields)
  Assert.AreEqual(0, doc.Range.Fields.Count);
else
  Assert.AreEqual(2, doc.Range.Fields.Count);

Se även