DeleteFields

MailMerge.DeleteFields method

Tar bort sammanslagningsrelaterade fält från dokumentet.

public void DeleteFields()

Anmärkningar

Den här metoden tar bort MERGEFIELD- och NEXT-fälten från dokumentet.

Den här metoden kan vara användbar om din sammanslagningsoperation inte alltid behöver för att fylla i alla fält i dokumentet. Använd den här metoden för att ta bort alla återstående sammanslagningsfält.

Exempel

Visar hur man tar bort alla MERGEFIELDs från ett dokument.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Dear ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD FirstName ");
builder.Write(" ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD LastName ");
builder.Writeln(",");
builder.Writeln("Greetings!");

Assert.AreEqual(
    "Dear \u0013 MERGEFIELD FirstName \u0014«FirstName»\u0015 \u0013 MERGEFIELD LastName \u0014«LastName»\u0015,\rGreetings!", 
    doc.GetText().Trim());

doc.MailMerge.DeleteFields();

Assert.AreEqual("Dear  ,\rGreetings!", doc.GetText().Trim());

Se även