GetFieldNames

MailMerge.GetFieldNames method

Returnerar en samling av kopplingsfältnamn som är tillgängliga i dokumentet.

public string[] GetFieldNames()

Anmärkningar

Returnerar fullständiga sammanslagningsfältsnamn inklusive valfritt prefix. Eliminerar inte dubbletter av fältnamn.

En ny strängmatris skapas vid varje samtal.

Inkluderar “mustasch” fältnamn ifUseNonMergeFields ärSann.

Exempel

Visar hur man får namn på alla sammanslagningsfält i ett dokument.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertField(" MERGEFIELD FirstName ");
builder.Write(" ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD LastName ");
builder.InsertParagraph();
builder.InsertField(" MERGEFIELD City ");

DataTable dataTable = new DataTable("MyTable");
dataTable.Columns.Add("FirstName");
dataTable.Columns.Add("LastName");
dataTable.Columns.Add("City");
dataTable.Rows.Add(new object[] { "John", "Doe", "New York" });
dataTable.Rows.Add(new object[] { "Joe", "Bloggs", "Washington" });

// För varje MERGEFIELD-namn i dokumentet, se till att datatabellen innehåller en kolumn
 // med samma namn, och kör sedan sammanslagningen.
string[] fieldNames = doc.MailMerge.GetFieldNames();

Assert.AreEqual(3, fieldNames.Length);

foreach (string fieldName in fieldNames)
    Assert.True(dataTable.Columns.Contains(fieldName));

doc.MailMerge.Execute(dataTable);

Se även