GetFieldNames

MailMerge.GetFieldNames method

Returnerar en samling av kopplingsfältnamn som är tillgängliga i dokumentet.

public string[] GetFieldNames()

Anmärkningar

Returnerar fullständiga sammanslagningsfältsnamn inklusive valfritt prefix. Eliminerar inte dubbletter av fältnamn.

En ny sträng[]-array skapas vid varje samtal.

Inkluderar “mustasch” fältnamn ifUseNonMergeFields är Sann.

Exempel

Visar hur man får namn på alla sammanslagningsfält i ett dokument.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertField(" MERGEFIELD FirstName ");
builder.Write(" ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD LastName ");
builder.InsertParagraph();
builder.InsertField(" MERGEFIELD City ");

DataTable dataTable = new DataTable("MyTable");
dataTable.Columns.Add("FirstName");
dataTable.Columns.Add("LastName");
dataTable.Columns.Add("City");
dataTable.Rows.Add(new object[] { "John", "Doe", "New York" });
dataTable.Rows.Add(new object[] { "Joe", "Bloggs", "Washington" });

// För varje MERGEFIELD-namn i dokumentet, se till att datatabellen innehåller en kolumn
// med samma namn, och kör sedan sammanslagningen. 
string[] fieldNames = doc.MailMerge.GetFieldNames();

Assert.AreEqual(3, fieldNames.Length);

foreach (string fieldName in fieldNames)
    Assert.True(dataTable.Columns.Contains(fieldName));

doc.MailMerge.Execute(dataTable);

Se även