RestartListsAtEachSection

MailMerge.RestartListsAtEachSection property

Hämtar eller ställer in ett värde som anger om listor startas om vid varje sektion efter körning av en e-postsammanfogning.

public bool RestartListsAtEachSection { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet ärSann .

Exempel

Visar hur man kontrollerar om listnumrering ska startas om eller inte vid varje avsnitt när kopplingen utförs.

Document doc = new Document(MyDir + "Section breaks with numbering.docx");

doc.MailMerge.RestartListsAtEachSection = false;
doc.MailMerge.Execute(new string[0], new object[0]);

doc.Save(ArtifactsDir + "MailMerge.RestartListsAtEachSection.pdf");

Se även