RetainFirstSectionStart

MailMerge.RetainFirstSectionStart property

Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar omSectionStart av det första dokumentavsnittet och dess kopior för efterföljande datakälla rows bevaras under sammankoppling eller uppdateras enligt MS Word-beteende.

public bool RetainFirstSectionStart { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet ärSann .

Se även