TrimWhitespaces

MailMerge.TrimWhitespaces property

Hämtar eller ställer in ett värde som anger om efterföljande och inledande blanksteg beskärs från sammanslagningsvärden.

public bool TrimWhitespaces { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet ärSann .

Exempel

Visar hur man trimmar blanksteg från värden för en datakälla medan en e-postsammanslagning körs.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertField("MERGEFIELD myMergeField", null);

doc.MailMerge.TrimWhitespaces = trimWhitespaces;
doc.MailMerge.Execute(new[] { "myMergeField" }, new object[] { "\t hello world! " });

Assert.AreEqual(trimWhitespaces ? "hello world!\f" : "\t hello world! \f", doc.GetText());

Se även