MailMergeCleanupOptions

MailMergeCleanupOptions enumeration

Anger alternativ som bestämmer vilka objekt som tas bort under kopplingen.

[Flags]
public enum MailMergeCleanupOptions

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Anger ett standardvärde.
RemoveEmptyParagraphs1Anger om stycken som innehöll kopplingsfält utan data ska tas bort från dokumentet. När detta alternativ är inställt tas också stycken som innehåller regionstart- och slutkopplingsfält som annars är tomma bort.
RemoveUnusedRegions2Anger om oanvända kopplingsregioner ska tas bort från dokumentet.
RemoveUnusedFields4Anger om oanvända sammanslagningsfält ska tas bort från dokumentet.
RemoveContainingFields8Anger om fält som innehåller sammanslagningsfält (till exempel IF) ska tas bort från document om de kapslade sammanslagningsfälten tas bort.
RemoveStaticFields10Anger om statiska fält ska tas bort från dokumentet. Statiska fält är fält, som resultat förblir desamma vid alla dokumentändringar. Fält, som inte lagrar sina resultat i ett document och som beräknas i farten (somFieldListNum , FieldSymbol , etc.) anses inte vara statiska.
RemoveEmptyTableRows20Anger om tomma rader som innehåller kopplingsregioner ska tas bort från dokumentet.

Exempel

Visar hur man tar bort tomma stycken som en sammankoppling kan skapa från sammanslagningsutdatadokumentet.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertField(" MERGEFIELD TableStart:MyTable");
builder.InsertField(" MERGEFIELD FirstName ");
builder.Write(" ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD LastName ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD TableEnd:MyTable");

DataTable dataTable = new DataTable("MyTable");
dataTable.Columns.Add("FirstName");
dataTable.Columns.Add("LastName");
dataTable.Rows.Add(new object[] { "John", "Doe" });
dataTable.Rows.Add(new object[] { "", "" });
dataTable.Rows.Add(new object[] { "Jane", "Doe" });

doc.MailMerge.CleanupOptions = mailMergeCleanupOptions;
doc.MailMerge.ExecuteWithRegions(dataTable);

if (doc.MailMerge.CleanupOptions == MailMergeCleanupOptions.RemoveEmptyParagraphs) 
  Assert.AreEqual(
    "John Doe\r" +
    "Jane Doe", doc.GetText().Trim());
else
  Assert.AreEqual(
    "John Doe\r" +
    " \r" +
    "Jane Doe", doc.GetText().Trim());

Visar hur man automatiskt tar bort MERGEFIELDs som blir oanvända under kopplingen.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Skapa ett dokument med MERGEFIELDs för tre kolumner i en tabell för kopplingsdatakäll,
// och skapa sedan en tabell med endast två kolumner vars namn matchar våra MERGEFIELDs.
builder.InsertField(" MERGEFIELD FirstName ");
builder.Write(" ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD LastName ");
builder.InsertParagraph();
builder.InsertField(" MERGEFIELD City ");

DataTable dataTable = new DataTable("MyTable");
dataTable.Columns.Add("FirstName");
dataTable.Columns.Add("LastName");
dataTable.Rows.Add(new object[] { "John", "Doe" });
dataTable.Rows.Add(new object[] { "Joe", "Bloggs" });

// Vår tredje MERGEFIELD refererar till en "Stad"-kolumn, som inte finns i vår datakälla.
// Brevkopplingen kommer att lämna fält som detta intakta i tillståndet före sammanslagningen.
// Om du ställer in "CleanupOptions"-egenskapen till "RemoveUusedFields" kommer alla MERGEFIELDs att tas bort
// som förblir oanvända under en sammankoppling för att rensa upp sammanslagningsdokumenten.
doc.MailMerge.CleanupOptions = mailMergeCleanupOptions;
doc.MailMerge.Execute(dataTable);

if (mailMergeCleanupOptions == MailMergeCleanupOptions.RemoveUnusedFields || 
  mailMergeCleanupOptions == MailMergeCleanupOptions.RemoveStaticFields)
  Assert.AreEqual(0, doc.Range.Fields.Count);
else
  Assert.AreEqual(2, doc.Range.Fields.Count);

Se även