CustomPart

CustomPart class

Representerar en anpassad (godtyckligt innehåll) del, som inte definieras av ISO/IEC 29500-standarden.

public class CustomPart

Konstruktörer

namn Beskrivning
CustomPart() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
ContentType { get; set; } Anger innehållstypen för den här anpassade delen.
Data { get; set; } Innehåller data för denna anpassade del.
IsExternal { get; set; } Falsk om denna anpassade del lagras i OOXML-paketet.Sann om den här anpassade delen är ett externt mål.
Name { get; set; } Hämtar eller ställer in denna dels absoluta namn i OOXML-paketet eller mål-URL.
RelationshipType { get; set; } Hämtar eller ställer in relationstypen från den överordnade delen till den här anpassade delen.

Metoder

namn Beskrivning
Clone() Gör en “tillräckligt djup” kopia av objektet. Duplicerar inte byten förData värde.

Anmärkningar

Den här klassen representerar en OOXML-del som är ett mål för en “okänd relation”. Alla relationer som inte definieras inom ISO/IEC 29500 anses vara “okända relationer”. Okända relationer är tillåtna i ett Office Open XML-dokument förutsatt att de överensstämmer med till riktlinjer för uppmärkning av relationer.

Microsoft Word bevarar anpassade delar under öppna/spara-cykler. Lite ytterligare information kan hittas här http://blogs.msdn.com/dmahugh/archive/2006/11/25/arbitrary-content-in-an-opc-package.aspx

Aspose.Words gör även anpassade delar tur och retur och tillåter dessutom att programmässigt komma åt sådana delar viaCustomPart ochCustomPartCollection objekt.

Blanda inte ihop anpassade delar med anpassade XML-data. Använda sig avCustomXmlPart om du behöver för att komma åt anpassade XML-data.

Exempel

Visar hur man kommer åt ett dokuments godtyckliga anpassade delarsamling.

Document doc = new Document(MyDir + "Custom parts OOXML package.docx");

Assert.AreEqual(2, doc.PackageCustomParts.Count);

// Klona den andra delen och lägg sedan till klonen i samlingen.
CustomPart clonedPart = doc.PackageCustomParts[1].Clone();
doc.PackageCustomParts.Add(clonedPart);
Assert.AreEqual(3, doc.PackageCustomParts.Count);

// Räkna upp samlingen och skriv ut varje del.
using (IEnumerator<CustomPart> enumerator = doc.PackageCustomParts.GetEnumerator())
{
  int index = 0;
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    Console.WriteLine($"Part index {index}:");
    Console.WriteLine($"\tName:\t\t\t\t{enumerator.Current.Name}");
    Console.WriteLine($"\tContent type:\t\t{enumerator.Current.ContentType}");
    Console.WriteLine($"\tRelationship type:\t{enumerator.Current.RelationshipType}");
    Console.WriteLine(enumerator.Current.IsExternal ?
      "\tSourced from outside the document" :
      $"\tStored within the document, length: {enumerator.Current.Data.Length} bytes");
    index++;
  }
}

// Vi kan ta bort element från denna samling individuellt eller alla på en gång.
doc.PackageCustomParts.RemoveAt(2);

Assert.AreEqual(2, doc.PackageCustomParts.Count);

doc.PackageCustomParts.Clear();

Assert.AreEqual(0, doc.PackageCustomParts.Count);

Se även