IsRanged

IStructuredDocumentTag.IsRanged method

Returnerar sant om denna instans är en strukturerad dokumenttagg med intervall.

public bool IsRanged()

Se även