Level

IStructuredDocumentTag.Level property

Får nivån på vilken detta SDT förekommer i dokumentträdet.

public MarkupLevel Level { get; }

Se även