LockContentControl

IStructuredDocumentTag.LockContentControl property

När den är satt till true kommer den här egenskapen att förbjuda en användare att ta bort detta SDT .

public bool LockContentControl { get; set; }

Se även