LockContents

IStructuredDocumentTag.LockContents property

När den är satt till true kommer den här egenskapen att förbjuda en användare att redigera innehållet i denna SDT .

public bool LockContents { get; set; }

Se även