PlaceholderName

IStructuredDocumentTag.PlaceholderName property

Hämtar eller sätter Namn påBuildingBlock som innehåller platshållartext.

Byggblock med detta namnName måste vara närvarande iGlossaryDocument annarsInvalidOperationException kommer att inträffa.

public string PlaceholderName { get; set; }

Se även