SdtType

IStructuredDocumentTag.SdtType property

Får typ av detta Strukturerad dokumenttagg .

public SdtType SdtType { get; }

Se även