StructuredDocumentTagNode

IStructuredDocumentTag.StructuredDocumentTagNode method

Returnerar nodobjekt som implementerar detta gränssnitt.

public Node StructuredDocumentTagNode()

Se även