WordOpenXML

IStructuredDocumentTag.WordOpenXML property

Får en sträng som representerar XML som finns i noden iFlatOpc format.

public string WordOpenXML { get; }

Se även