XmlMapping

IStructuredDocumentTag.XmlMapping property

Hämtar ett objekt som representerar mappningen av denna strukturerade dokumenttagg till XML data i en anpassad XML-del av det aktuella dokumentet.

public XmlMapping XmlMapping { get; }

Anmärkningar

Du kan användaSetMapping metod för detta objekt för att mappa en strukturerad dokumenttagg till XML-data.

Se även