MarkupLevel

MarkupLevel enumeration

Anger nivån i dokumentträdet där en vissStructuredDocumentTag kan inträffa.

public enum MarkupLevel

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Unknown 0 Anger det okända eller ogiltiga värdet.
Inline 1 Elementet förekommer på inline-nivå (t.ex. bland som körningar av text).
Block 2 Elementet förekommer på blocknivå (t.ex. bland tabeller och stycken).
Row 3 Elementet förekommer bland rader i en tabell.
Cell 4 Elementet förekommer bland celler i en rad.

Exempel

Visar hur man arbetar med stilar för innehållskontrollelement.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Nedan finns två sätt att tillämpa en stil från dokumentet på en strukturerad dokumenttagg.
// 1 - Använd ett stilobjekt från dokumentets stilsamling:
Style quoteStyle = doc.Styles[StyleIdentifier.Quote];
StructuredDocumentTag sdtPlainText =
    new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.PlainText, MarkupLevel.Inline) { Style = quoteStyle };

// 2 - Referera till en stil i dokumentet efter namn:
StructuredDocumentTag sdtRichText =
    new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.RichText, MarkupLevel.Inline) { StyleName = "Quote" };

builder.InsertNode(sdtPlainText);
builder.InsertNode(sdtRichText);

Assert.AreEqual(NodeType.StructuredDocumentTag, sdtPlainText.NodeType);

NodeCollection tags = doc.GetChildNodes(NodeType.StructuredDocumentTag, true);

foreach (Node node in tags)
{
    StructuredDocumentTag sdt = (StructuredDocumentTag)node;

    Assert.AreEqual(StyleIdentifier.Quote, sdt.Style.StyleIdentifier);
    Assert.AreEqual("Quote", sdt.StyleName);
}

Se även