MarkupLevel

MarkupLevel enumeration

Anger nivån i dokumentträdet där en vissStructuredDocumentTag kan inträffa.

public enum MarkupLevel

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Unknown0Anger det okända eller ogiltiga värdet.
Inline1Elementet förekommer på inline-nivå (t.ex. bland som körningar av text).
Block2Elementet förekommer på blocknivå (t.ex. bland tabeller och stycken).
Row3Elementet förekommer bland rader i en tabell.
Cell4Elementet förekommer bland celler i en rad.

Exempel

Visar hur man arbetar med stilar för innehållskontrollelement.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Nedan finns två sätt att tillämpa en stil från dokumentet på en strukturerad dokumenttagg.
// 1 - Använd ett stilobjekt från dokumentets stilsamling:
Style quoteStyle = doc.Styles[StyleIdentifier.Quote];
StructuredDocumentTag sdtPlainText =
  new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.PlainText, MarkupLevel.Inline) { Style = quoteStyle };

// 2 - Referera till en stil i dokumentet efter namn:
StructuredDocumentTag sdtRichText =
  new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.RichText, MarkupLevel.Inline) { StyleName = "Quote" };

builder.InsertNode(sdtPlainText);
builder.InsertNode(sdtRichText);

Assert.AreEqual(NodeType.StructuredDocumentTag, sdtPlainText.NodeType);

NodeCollection tags = doc.GetChildNodes(NodeType.StructuredDocumentTag, true);

foreach (Node node in tags)
{
  StructuredDocumentTag sdt = (StructuredDocumentTag)node;

  Console.WriteLine(sdt.WordOpenXMLMinimal);

  Assert.AreEqual(StyleIdentifier.Quote, sdt.Style.StyleIdentifier);
  Assert.AreEqual("Quote", sdt.StyleName);
}

Se även