SdtAppearance

SdtAppearance enumeration

Anger utseendet på en strukturerad dokumenttagg.

public enum SdtAppearance

Värderingar

namn Värde Beskrivning
BoundingBox 0 Representerar en strukturerad dokumenttagg som visas som en skuggad rektangel eller begränsningsram.
Tags 1 Representerar en strukturerad dokumenttagg som visas som start- och slutmarkörer.
Hidden 2 Representerar en strukturerad dokumenttagg som inte visas.
Default 0 Standard tillBoundingBox .

Se även