SdtDateStorageFormat

SdtDateStorageFormat enumeration

Anger hur datumet för ett datum SDT lagras/hämtas när SDT är bunden till en XML-nod i dokumentets datalager.

public enum SdtDateStorageFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Date 0 Datumvärdet för ett datum SDT lagras som ett datum i standardformatet XML Schema Date.
DateTime 1 Datumvärdet för ett datum SDT lagras som ett datum i standardformatet XML Schema DateTime.
Text 2 Datumvärdet för ett datum SDT lagras som text.
Default 1 Standard tillDateTime

Se även