RemoveAt

SdtListItemCollection.RemoveAt method

Tar bort ett listobjekt vid det angivna indexet.

public void RemoveAt(int index)
Parameter Typ Beskrivning
index Int32 Det nollbaserade indexet för objektet som ska tas bort.

Exempel

Visar hur man arbetar med strukturerade dokumenttaggar i listrutan.

Document doc = new Document();
StructuredDocumentTag tag = new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.DropDownList, MarkupLevel.Block);
doc.FirstSection.Body.AppendChild(tag);

// En rullgardinslista med strukturerad dokumenttagg är ett formulär som låter användaren
// välj ett alternativ från en lista genom att vänsterklicka och öppna formuläret i Microsoft Word.
// Egenskapen "ListItems" innehåller alla listobjekt, och varje listobjekt är en "SdtListItem".
SdtListItemCollection listItems = tag.ListItems;
listItems.Add(new SdtListItem("Value 1"));

Assert.AreEqual(listItems[0].DisplayText, listItems[0].Value);

// Lägg till ytterligare 3 listobjekt. Initiera dessa objekt med en annan konstruktor än det första objektet
// för att visa strängar som skiljer sig från deras värden.
listItems.Add(new SdtListItem("Item 2", "Value 2"));
listItems.Add(new SdtListItem("Item 3", "Value 3"));
listItems.Add(new SdtListItem("Item 4", "Value 4"));

Assert.AreEqual(4, listItems.Count);

// Rullgardinslistan visar det första objektet. Tilldela ett annat listobjekt till "SelectedValue" för att visa det.
listItems.SelectedValue = listItems[3];

Assert.AreEqual("Value 4", listItems.SelectedValue.Value);

// Räkna upp över samlingen och skriv ut varje element.
using (IEnumerator<SdtListItem> enumerator = listItems.GetEnumerator())
{
  while (enumerator.MoveNext())
    if (enumerator.Current != null)
      Console.WriteLine($"List item: {enumerator.Current.DisplayText}, value: {enumerator.Current.Value}");
}

 // Ta bort det sista listobjektet.
listItems.RemoveAt(3);

Assert.AreEqual(3, listItems.Count);

// Eftersom vår rullgardinskontroll är inställd på att visa det borttagna objektet som standard, ge det ett objekt att visa som finns.
listItems.SelectedValue = listItems[1];

doc.Save(ArtifactsDir + "StructuredDocumentTag.ListItemCollection.docx");

// Använd "Rensa"-metoden för att tömma hela rullgardinsmenyn på en gång.
listItems.Clear();

Assert.AreEqual(0, listItems.Count);

Se även