StructuredDocumentTagCollection

StructuredDocumentTagCollection class

En samling avIStructuredDocumentTag instanser som representerar de strukturerade dokumenttaggarna i det angivna intervallet.

public class StructuredDocumentTagCollection : IEnumerable<IStructuredDocumentTag>

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Returnerar antalet strukturerade dokumenttaggar i samlingen.
Item { get; } Returnerar den strukturerade dokumenttaggen vid det angivna indexet.

Metoder

namn Beskrivning
GetById(int) Returnerar den strukturerade dokumenttaggen med identifierare.
GetByTag(string) Returnerar den första strukturerade dokumenttaggen som påträffades i samlingen med den angivna taggen.
GetByTitle(string) Returnerar den första strukturerade dokumenttaggen som påträffas i samlingen med den angivna titeln.
GetEnumerator() Returnerar ett uppräkningsobjekt.
Remove(int) Tar bort den strukturerade dokumenttaggen med den angivna identifieraren.
RemoveAt(int) Tar bort en strukturerad dokumenttagg vid det angivna indexet.

Se även