StructuredDocumentTagCollection

StructuredDocumentTagCollection class

En samling avIStructuredDocumentTag instanser som representerar de strukturerade dokumenttaggarna i det angivna intervallet.

För att lära dig mer, besökStrukturerade dokumenttaggar eller innehållskontroll dokumentationsartikel.

public class StructuredDocumentTagCollection : IEnumerable<IStructuredDocumentTag>

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Returnerar antalet strukturerade dokumenttaggar i samlingen.
Item { get; }Returnerar den strukturerade dokumenttaggen vid det angivna indexet.

Metoder

namnBeskrivning
GetById(int)Returnerar den strukturerade dokumenttaggen med identifierare.
GetByTag(string)Returnerar den första strukturerade dokumenttaggen som påträffades i samlingen med den angivna taggen.
GetByTitle(string)Returnerar den första strukturerade dokumenttaggen som påträffas i samlingen med den angivna titeln.
GetEnumerator()Returnerar ett uppräkningsobjekt.
Remove(int)Tar bort den strukturerade dokumenttaggen med den angivna identifieraren.
RemoveAt(int)Tar bort en strukturerad dokumenttagg vid det angivna indexet.

Se även