GetById

StructuredDocumentTagCollection.GetById method

Returnerar den strukturerade dokumenttaggen med identifierare.

public IStructuredDocumentTag GetById(int id)
Parameter Typ Beskrivning
id Int32 Den strukturerade dokumenttaggens identifierare.

Anmärkningar

Returnerar null om den strukturerade dokumenttaggen med den angivna identifieraren inte kan hittas.

Se även