GetById

StructuredDocumentTagCollection.GetById method

Returnerar den strukturerade dokumenttaggen med identifierare.

public IStructuredDocumentTag GetById(int id)
ParameterTypBeskrivning
idInt32Den strukturerade dokumenttaggens identifierare.

Anmärkningar

Returnerar null om den strukturerade dokumenttaggen med den angivna identifieraren inte kan hittas.

Exempel

Visar hur man får strukturerad dokumenttagg.

Document doc = new Document(MyDir + "Structured document tags by id.docx");

// Hämta den strukturerade dokumenttaggen efter Id.
IStructuredDocumentTag sdt = doc.Range.StructuredDocumentTags.GetById(1160505028);
Console.WriteLine(sdt.IsRanged());
Console.WriteLine(sdt.Title);

// Hämta den strukturerade dokumenttaggen eller ranged taggen efter titel.
sdt = doc.Range.StructuredDocumentTags.GetByTitle("Alias4");
Console.WriteLine(sdt.Id);

Se även