GetByTag

StructuredDocumentTagCollection.GetByTag method

Returnerar den första strukturerade dokumenttaggen som påträffades i samlingen med den angivna taggen.

public IStructuredDocumentTag GetByTag(string tag)
Parameter Typ Beskrivning
tag String Taggen för den strukturerade dokumenttaggen.

Anmärkningar

Returnerar null om den strukturerade dokumenttaggen med den angivna taggen inte kan hittas.

Se även