GetByTitle

StructuredDocumentTagCollection.GetByTitle method

Returnerar den första strukturerade dokumenttaggen som påträffas i samlingen med den angivna titeln.

public IStructuredDocumentTag GetByTitle(string title)
ParameterTypBeskrivning
titleStringTiteln på strukturerad dokumenttagg.

Anmärkningar

Returnerar null om den strukturerade dokumenttaggen med den angivna titeln inte kan hittas.

Exempel

Visar hur man får strukturerad dokumenttagg.

Document doc = new Document(MyDir + "Structured document tags by id.docx");

// Hämta den strukturerade dokumenttaggen efter Id.
IStructuredDocumentTag sdt = doc.Range.StructuredDocumentTags.GetById(1160505028);
Console.WriteLine(sdt.IsRanged());
Console.WriteLine(sdt.Title);

// Hämta den strukturerade dokumenttaggen eller ranged taggen efter titel.
sdt = doc.Range.StructuredDocumentTags.GetByTitle("Alias4");
Console.WriteLine(sdt.Id);

Se även