GetByTitle

StructuredDocumentTagCollection.GetByTitle method

Returnerar den första strukturerade dokumenttaggen som påträffas i samlingen med den angivna titeln.

public IStructuredDocumentTag GetByTitle(string title)
Parameter Typ Beskrivning
title String Titeln på strukturerad dokumenttagg.

Anmärkningar

Returnerar null om den strukturerade dokumenttaggen med den angivna titeln inte kan hittas.

Se även