Aspose.Words.Math

De Aspose.Words.Math namnrymden innehåller klasser som representerar Office Math-element.

Klasser

KlassBeskrivning
OfficeMathRepresenterar ett Office Math-objekt som funktion, ekvation, matris eller liknande. Kan innehålla underordnade elements inklusive körningar av matematisk text, bokmärken, kommentarer, annatOfficeMath instanser och några andra noder.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
MathObjectTypeAnger typen av ett Office Math-objekt.
OfficeMathDisplayTypeAnger visningsformattypen för ekvationen.
OfficeMathJustificationAnger motiveringen av ekvationen.