Aspose.Words.Math

De Aspose.Words.Math namnrymden innehåller klasser som representerar Office Math-element.

Klasser

Klass Beskrivning
OfficeMath Representerar ett Office Math-objekt som funktion, ekvation, matris eller liknande. Kan innehålla underordnade elements inklusive körningar av matematisk text, bokmärken, kommentarer, annatOfficeMath instanser och några andra noder.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
MathObjectType Anger typen av ett Office Math-objekt.
OfficeMathDisplayType Anger visningsformattypen för ekvationen.
OfficeMathJustification Anger motiveringen av ekvationen.