GetMathRenderer

OfficeMath.GetMathRenderer method

Skapar och returnerar ett objekt som kan användas för att rendera denna ekvation till en bild.

public OfficeMathRenderer GetMathRenderer()

Returvärde

Renderingsobjektet för denna ekvation.

Anmärkningar

Denna metod åberopar baraOfficeMathRendererkonstruktor och skickar detta objekt som en parameter.

Exempel

Visar hur man renderar ett Office Math-objekt till en bildfil i det lokala filsystemet.

Document doc = new Document(MyDir + "Office math.docx");

OfficeMath math = (OfficeMath)doc.GetChild(NodeType.OfficeMath, 0, true);

// Skapa ett "ImageSaveOptions"-objekt för att skicka till nodrenderarens "Save"-metod för att ändra
// hur det återger OfficeMath-noden till en bild.
ImageSaveOptions saveOptions = new ImageSaveOptions(SaveFormat.Png);

// Ställ in egenskapen "Skala" till 5 för att återge objektet till fem gånger dess ursprungliga storlek.
saveOptions.Scale = 5;

math.GetMathRenderer().Save(ArtifactsDir + "Shape.RenderOfficeMath.png", saveOptions);

Se även