Aspose.Words.Notes

De Aspose.Words.Notes namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med Microsoft Word-slutnoter och fotnoter.

Klasser

KlassBeskrivning
EndnoteOptionsRepresenterar slutnotens numreringsalternativ för ett dokument eller avsnitt.
FootnoteRepresenterar en behållare för text i en fotnot eller slutnot.
FootnoteOptionsRepresenterar alternativen för fotnotsnumrering för ett dokument eller avsnitt.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
EndnotePositionDefinierar slutnotens position.
FootnoteNumberingRuleBestämmer när automatisk fotnots- eller slutnotsnumrering startar om.
FootnotePositionDefinierar fotnotspositionen.
FootnoteTypeAnger om detta är en fotnot eller en slutnot.