Aspose.Words.Properties

DeAspose.Words.Properties namespace tillhandahåller klasser till work med anpassade och inbyggda dokumentegenskaper som titel, nyckelord, företag etc.

Klasser

KlassBeskrivning
BuiltInDocumentPropertiesEn samling inbyggda dokumentegenskaper.
CustomDocumentPropertiesEn samling anpassade dokumentegenskaper.
DocumentPropertyRepresenterar en anpassad eller inbyggd dokumentegenskap.
DocumentPropertyCollectionBasklass förBuiltInDocumentProperties ochCustomDocumentProperties samlingar.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
DocumentSecurityAnvänds som ett värde förSecurity property. Anger säkerhetsnivån för ett dokument som ett numeriskt värde.
PropertyTypeAnger datatyp för en dokumentegenskap.