Aspose.Words.Rendering

DeAspose.Words.Rendering namespace tillhandahåller klasser som gör det möjligt att anpassa utskrift eller rendering av dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
AsposeWordsPrintDocumentGer en standardimplementering för utskrift av enDocument inom .NET-utskriftsramverket.
NodeRendererBaseBasklass förShapeRenderer ochOfficeMathRenderer .
OfficeMathRendererTillhandahåller metoder för att rendera en individOfficeMath till en raster- eller vektorbild eller till ett grafikobjekt.
PageInfoRepresenterar information om en viss dokumentsida.
PrinterSettingsContainerRepresenterar ett minne för vissa parametrar avPrinterSettings objekt.
ShapeRendererTillhandahåller metoder för att rendera en individShape ellerGroupShape till en raster- eller vektorbild eller till ett grafikobjekt.
ThumbnailGeneratingOptionsKan användas för att ange ytterligare alternativ vid generering av miniatyrbilder för ett dokument.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ColorPrintModeAnger hur icke-färgade sidor skrivs ut om enheten stöder färgutskrift.