Aspose.Words.Rendering

De Aspose.Words.Renderingnamespace tillhandahåller klasser som gör det möjligt att anpassa utskrift eller rendering av dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
AsposeWordsPrintDocument Ger en standardimplementering för utskrift av enDocument inom .NET-utskriftsramverket.
NodeRendererBase Basklass förShapeRenderer ochOfficeMathRenderer .
OfficeMathRenderer Tillhandahåller metoder för att rendera en individOfficeMath till en raster- eller vektorbild eller till ett grafikobjekt.
PageInfo Representerar information om en viss dokumentsida.
PrinterSettingsContainer Representerar ett minne för vissa parametrar avPrinterSettings objekt.
ShapeRenderer Tillhandahåller metoder för att rendera en individShape ellerGroupShape till en raster- eller vektorbild eller till ett grafikobjekt.
ThumbnailGeneratingOptions Kan användas för att ange ytterligare alternativ vid generering av miniatyrbilder för ett dokument.