Aspose.Words.Replacing

De Aspose.Words.Replacer namespace tillhandahåller klasser för att manipulate med sök-/ersätt-operationer över dokumentträdet.

Klasser

Klass Beskrivning
FindReplaceOptions Anger alternativ för sök-/ersätt-operationer.
ReplacingArgs Tillhandahåller data för en anpassad ersättningsoperation.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IReplacingCallback Implementera detta gränssnitt om du vill ha din egen anpassade metod anropad under en sök- och ersätt-operation.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
FindReplaceDirection Anger riktning för ersättningsoperationer.
ReplaceAction Tillåter användaren att ange vad som händer med den aktuella matchningen under en ersättningsoperation.