IgnoreFields

FindReplaceOptions.IgnoreFields property

Hämtar eller ställer in ett booleskt värde som anger att texten i fält ska ignoreras. Standardvärdet ärfalsk .

public bool IgnoreFields { get; set; }

Anmärkningar

Det här alternativet påverkar hela fältet (alla noder between FieldStart ochFieldEnd).

För att ignorera endast fältkoder, använd motsvarande alternativIgnoreFieldCodes.

Exempel

Visar hur man ignorerar text i fält.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Writeln("Hello world!");
builder.InsertField("QUOTE", "Hello again!");

// Vi kan använda ett "FindReplaceOptions"-objekt för att ändra sök-och-ersätt-processen.
FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();

// Ställ in "IgnoreFields"-flaggan till "true" för att få sök-och-ersätt
// operation för att ignorera text i fält.
// Ställ in "IgnoreFields"-flaggan till "false" för att få sök-och-ersätt
// operation för att även söka efter text i fält.
options.IgnoreFields = ignoreTextInsideFields;

doc.Range.Replace("Hello", "Greetings", options);

Assert.AreEqual(
    ignoreTextInsideFields
        ? "Greetings world!\r\u0013QUOTE\u0014Hello again!\u0015"
        : "Greetings world!\r\u0013QUOTE\u0014Greetings again!\u0015", doc.GetText().Trim());

Se även