IgnoreFootnotes

FindReplaceOptions.IgnoreFootnotes property

Hämtar eller ställer in ett booleskt värde som indikerar att antingen ignorera fotnoter. Standardvärdet ärfalsk .

public bool IgnoreFootnotes { get; set; }

Exempel

Visar hur man ignorerar fotnoter under en sök-och-ersätt-operation.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.");
builder.InsertFootnote(FootnoteType.Footnote, "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.");

builder.InsertParagraph();

builder.Write("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.");
builder.InsertFootnote(FootnoteType.Endnote, "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.");

// Ställ in "Ignorera fotnoter"-flaggan till "true" för att få sök-och-ersätt
// operation för att ignorera text i fotnoter.
// Sätt flaggan "Ignorera fotnoter" till "false" för att få sök-och-ersätt
// operation för att även söka efter text i fotnoter.
FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions { IgnoreFootnotes = isIgnoreFootnotes };
doc.Range.Replace("Lorem ipsum", "Replaced Lorem ipsum", options);

Se även